Scurta descriere a companieiServicii oferite de compania noastra..Lista scurta cu portofoliul companiei noastre..Datele pentru contactarea companiei noastre..

SERVICII

 
 
 
Putem primi atât documente în format tipărit cât şi în format electronic, prin fax, e-mail, curier etc.
Traducerile se predau conform cererii clientului, în formatul agreat de acesta, tipărite şi/sau în format electronic.
Serviciul de imprimare este inclus în preţul traducerii, atât în cazul traducerilor legalizate şi autorizate cât şi în cazul celorlalte traduceri pentru care clientul solicită predarea pe suport hârtie.
Venim în întâmpinarea dorinţei dumneavoastră de a economisi timp şi alte resurse oferind servicii conexe activităţilor de traduceri, precum legalizările notariale. De asemenea, avem posibilitatea de a presta serviciul de curierat, gratuit pe raza municipiului Ploieşti pentru firmele cu care încheiem contracte de prestări servicii şi pentru persoanele juridice a căror comandă este de minimum 10 pagini.
Protejăm cu cea mai mare grijă confidenţialitatea tuturor înscrisurilor şi informaţiilor verbale transmise de către client. Nu va fi permis accesul nici unei persoane la informaţii. Nu se vor păstra copii după documente sau fişiere confidenţiale după terminarea serviciului prestat. Informaţiile nu vor fi făcute publice, nu vor fi comunicate nici unei terţe părţi, decât cu acordul expres al clientului sau în baza unei solicitări oficiale din partea organelor abilitate în acest sens.

 

TRADUCERIServicii asociate TRADUCERILOR Detalii privind tarife, termene de executie, mod de lucru si confidentialitate

 

TRADUCERI LA MAXIM!