Scurta descriere a companieiServicii oferite de compania noastra..Lista scurta cu portofoliul companiei noastre..Datele pentru contactarea companiei noastre..

TRADUCERI AUTORIZATE

 
 

Documente şi acte oficiale

Acte si documente standardizate pentru persoane fizice, pentru întocmirea documentaţiei necesare emigrării, turism, contracte de muncă, obţinere vize diverse, reîntregire de familie, burse în străinătate.
- Acte cu caracter personal
Certificate de naştere, căsătorie, livrete de familie, caziere judiciare, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului şi cetăţeniei, documente de identitate, adeverinţe de celibat, permise de rezidenţă, cărţi de muncă.

- Diplome şi acte de studii

Diplome bacalaureat, diplome de licenţă, certificate postliceale, foi matricole, planuri de învăţământ, certificate şi atestate de competenţă profesională, programe analitice.
Domeniul juridic
Somaţii, notificări, procuri notariale, declaraţii notariale, contracte de vânzare-cumpărare autentificate, texte legislative, hotărâri judecătoreşti, acte de cesiune, titluri executorii, atestate, autorizaţii diverse, sentinţe de divorţ, declaraţii de celibat, de acord al părinţilor.
Domeniul tehnic
Asigurăm traduceri de specialitate pentru documente din domeniul energetic, electric, mecanic, automatic, IT, construcţii, transporturi şi altele. Pentru traducerea documentelor cu grad mare de specialitate, apelam la profesionişti cu experienţă relevantă în domeniul în care activează.

- Traduceri industriale

Manuale de utilizare diverse aparaturi, broşuri, instrucţiuni de întreţinere, caiete de sarcini, proceduri de fabricaţie, documentaţie protecţia muncii, planuri cadastrale, studii topografice.

- Traduceri IT&C

Traduceri şi localizare proiecte software, traduceri site-uri web, tutoriale diverse, manuale de asistenţă, întreţinere şi operare.
Domeniul medical
Adeverinţe medicale, avize epidemiologice, fişe medicale, prospecte medicamente, autorizaţii de liberă practică, studii clinice, diagnostice, fişe pacienţi, certificate de analize medicale.
Domeniul economic
-Bănci:
Condiţii de creditare, extrase de cont bancar, asigurări, ordin de transfer bancar, rapoarte de audit bancar.
-Finanţe
Dosare de participare la licitaţii, dosare finanţare, leasing, adeverinţe/declaraţii de venit.
-Contabilitate
Bilanţuri, balanţe, rapoarte de audit, facturi de import/export.
-Comercial
Certificate de origine a mărfii, certificat constatator, acte ale societăţilor comerciale: certificate de înmatriculare, acte constitutive, acte adiţionale, caziere fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, asociere.
-Transporturi
Declaraţii vamale, declaraţie de însoţire a mărfii, licenţe de transport.
Domeniul comunicării
-Media si publicitate
Cataloage publicitare, reclame, spoturi, anunţuri publicitare.
Domeniul marketing
Studii de piaţă, planuri de afacere, proiecte de înfiinţare, prezentări, oferte diverse.
Documente diverse
Comunicate şi articole de presă, corespondenţă privată, proiecte şi rapoarte diverse, legislaţie comunitară europeană, dosare si proiecte pentru diverse programe de finanţare.

... pagina anterioara

 

TRADUCERI LA MAXIM!