Scurta descriere a companieiServicii oferite de compania noastra..Lista scurta cu portofoliul companiei noastre..Datele pentru contactarea companiei noastre..Formular pentru inregistrarea colaboratorilor..

CONFIDENTIALITATE

 
 

Confidenţialitate

Protejăm cu cea mai mare grijă confidenţialitatea tuturor înscrisurilor şi informaţiilor verbale transmise de către client. Nu va fi permis accesul nici unei persoane la informaţii. Nu se vor păstra copii după documente sau fişiere confidenţiale după terminarea serviciului prestat. Informaţiile nu vor fi făcute publice, nu vor fi comunicate nici unei terţe părţi, decât cu acordul expres al clientului sau în baza unei solicitări oficiale din partea organelor abilitate în acest sens.

Pentru lucrările care necesită un grad mare de confidenţialitate, se va încheia separat un contract de confidenţialitate.

... pagina anterioara

 

TRADUCERI LA MAXIM!